کوانتوم آنالایزر نسل ۱۰ پیشرفته

14,695,000 تومان

کوانتوم آنالایزر نسل 10 اصلی

دستگاه سفارش اروپا می باشد

جدیدترین مدل موجود در ایران

دقت آنالیز بسیار بالا

کوانتوم آنالایزر نسل 10
کوانتوم آنالایزر نسل ۱۰ پیشرفته

14,695,000 تومان